Çertifikata e përsosmërisë në biznes

Solvent Rating shpk me këtë çertifikatë konfirmon se kompania mbajtëse e kësaj çertifikate ka plotësuar kushtet për lëshimin e një çertifikate të përsosmërisë në biznes nga ana e agjencisë së vlerësimit të nivelit të kredibilitetit Solvent Rating shpk.

ADMIR BODINI

QAMIL GURANJAKU ,NDERTESA:14/1 ,SHKALLA:1 ,HYRJA:6 ,APT:2 . 1003

Tiranë

Logo
icon

Çertifikatë

Data e lëshimit: 28.02.2024
Skadimi i çertifikatës: 28.02.2025
icon

Të dhënat e kompanisë

Data e regjistrimit: 26.08.2020
Administratori: Admir Bodini
Numri i telefonit: +355682291191
E-mail: admirbodini90@gmail.com
NIPT: M02026013Q
Objekti i aktivitetit: Turizëm dhe akomodim