Certifikat

Çertifikata e përsosmërisë në biznes

Kontrolloni nëse kompania juaj është në 6.02 % të kompanive më të suksesshme në Shqipëri.

Cfarë është Çertifikata e Përsosmërisë në Biznes? SHIKONI VIDEO-N

Plotësoni kërkesën

Çertifikata e përsosmërisë në biznes

Të jesh mbajtës i çertifikatës së përsosmërisë në biznes është një nga shpërblimet e rralla me të cilat kompanitë u provojnë partnerëve të tyre potencialë se ajo është një kompani e përgjegjëshme dhe e menaxhuar në mënyrë profesionale me të cilën ia vlen të bashkëpunosh. Sot është e vështirë të gjesh një partner të besueshëm!

Kontrolloni nëse kompania juaj është në 6.02 % të kompanive më të suksesshme në Shqipëri.

Metodologji

Lëshimi i çertifikatave për kompanitë e suksesshme është një praktikë ndërkombëtare e cila u siguron kompanive një reputacion dhe avantazh më të madh në procesin e zgjedhjes krahasuar me kompani të tjera. Zotëruesi i çertifikatës së përsosmërisë në biznes provon se është një partner i besueshëm.

Mbajtësit e çertifikatës së përsosmërisë në biznes janë më pak se 6.02% të kompanive në Shqipëri.

Çertifikata e përsosmërisë në biznes llogaritet në bazë të 18 parametrave të efikasitetit dhe të likuiditetit (raporti financiar), statusit të aftësisë paguese të kompanisë, bllokimit të llogarive dhe proceseve gjyqësore.

Paketa

Cilën paketën do ta zgjedhni?

Regjistrim

Kontrolloni nëse kompania juaj është në 6.02 % të kompanive më të suksesshme në Shqipëri.

Kontrolloni falas nëse keni të drejtën për të marrë çertifikatën

Cfarë është Çertifikata e Përsosmërisë në Biznes? SHIKONI VIDEO-N

Kontakt

Adresa
Adresa

Solvent Rating shpk,
Rruga Myslym Shyri, Pallati Matrix,
Shk. 1 K. 6/41, Tiranë

Telefon
Telefon

068 604 67 15

Email
Email

info@boniteti.al

close

Paketa standarde


 1. Çertifikata e personalizuar e përsosmërisë në biznes në një letër të posaçme të formatit A4
 2. Prezantimi i akreditimit të kompanisë në faqen e internetit www.boniteti.al
 3. Njoftim publik
 4. Përdorimi 1 muaj falas i faqes së internetit www.boniteti.al
 5. Stikera 1 copë
close

Paketa ekskluzive


 1. Distinktiv digital i personalizuar me linkun që e lidh me çertifikatën
 2. Prezantimi i kompanisë në faqen zyrtare të çertifikatave të përsosmërisë në biznes
 3. Distinktiv digital për komunikim elektronik me klientët
 4. Çertifikata e personalizuar e përsosmërisë në biznes në formën elektronike
 5. Çertifikata e personalizuar e përsosmërisë në biznes në një letër të posaçme të formatit A4
 6. Vula me distiktivin e gdhendur
 7. Njoftim publik
 8. Përdorimi 2 muaj falas i faqes së internetit www.boniteti.al
 9. Stikera 2 copë
close

Paketa gold


 1. Distinktiv digital i personalizuar me linkun që e lidh me çertifikatën
 2. Prezantimi i kompanisë në faqen zyrtare të çertifikatave të përsosmërisë në biznes
 3. Prezantimi i akreditimit të kompanisë në faqen e internetit www.boniteti.al
 4. Distinktiv digital për komunikim elektronik me klientët
 5. Çertifikata e personalizuar e përsosmërisë në biznes në formën elektronike
 6. Çertifikata e personalizuar e përsosmërisë në biznes në një letër të posaçme të formatit A4
 7. Vula me distiktivin e gdhendur
 8. Njoftim publik
 9. Përdorimi 3 muaj falas i faqes së internetit www.boniteti.al
 10. Pllakë luksoze kristali me emrin e gdhendur të kompanisë
 11. Stikera 3 copë