Çertifikata e përsosmërisë në biznes

Solvent Rating shpk me këtë çertifikatë konfirmon se kompania mbajtëse e kësaj çertifikate ka plotësuar kushtet për lëshimin e një çertifikate të përsosmërisë në biznes nga ana e agjencisë së vlerësimit të nivelit të kredibilitetit Solvent Rating shpk.

AGJENCI KRISTI

FSHATI KRUTJE E SIPERME, LAGJJA E RE, RRUGA E RE, GODINE 1 KATESHE ME NR.130/1

Krutje

Logo
icon

Çertifikatë

Data e lëshimit: 20.04.2023
Skadimi i çertifikatës: 15.04.2025
icon

Të dhënat e kompanisë

Data e regjistrimit: 12.02.2019
Administratori: Kristi Shani
Numri i telefonit: 0699900812
E-mail: kristshani0@gmail.com
NIPT: L93812402M
Objekti i aktivitetit: Transport dhe magazinim