Çertifikata e përsosmërisë në biznes

Solvent Rating shpk me këtë çertifikatë konfirmon se kompania mbajtëse e kësaj çertifikate ka plotësuar kushtet për lëshimin e një çertifikate të përsosmërisë në biznes nga ana e agjencisë së vlerësimit të nivelit të kredibilitetit Solvent Rating shpk.

AUTO TARGET

NJESIA BASHKIAKE NR.11, RRUGA DRITAN HOXHA, GODINA NR. 7/189, KATI I PARE

Tirane

Logo
icon

Çertifikatë

Data e lëshimit: 21.02.2020
Skadimi i çertifikatës: 21.02.2021
icon

Të dhënat e kompanisë

Data e regjistrimit: 08.03.2016
Administratori: Altin Sadikaj
Numri i telefonit: 0682065659
E-mail:
NIPT: L61508026V
Objekti i aktivitetit: RIPARIM DHE MIRMBAJTJE TE AUTOMJETEVE. SHIT AUTOMJETESH