Çertifikata e përsosmërisë në biznes

Solvent Rating shpk me këtë çertifikatë konfirmon se kompania mbajtëse e kësaj çertifikate ka plotësuar kushtet për lëshimin e një çertifikate të përsosmërisë në biznes nga ana e agjencisë së vlerësimit të nivelit të kredibilitetit Solvent Rating shpk.

AIDA BAJRI

RRUGA DAUT BORIÇI, PALLATI NR.1207, KATI I II-TE, PERBALLE ME DYQANIN VEGLA AUTO HAFIZI

Shkodër

Logo
icon

Çertifikatë

Data e lëshimit: 07.12.2023
Skadimi i çertifikatës: 07.12.2024
icon

Të dhënat e kompanisë

Data e regjistrimit: 22.04.2014
Administratori: Aida Bajri
Numri i telefonit: 0672023846
E-mail: aidabajri@yahoo.com
NIPT: L46622002K
Objekti i aktivitetit: Kujdesi për vetën