Çertifikata e përsosmërisë në biznes

Solvent Rating shpk me këtë çertifikatë konfirmon se kompania mbajtëse e kësaj çertifikate ka plotësuar kushtet për lëshimin e një çertifikate të përsosmërisë në biznes nga ana e agjencisë së vlerësimit të nivelit të kredibilitetit Solvent Rating shpk.

ANDINELA.

LAGJJA "KUSHTRIM ", RRUGA "MURAT MYFTIU ", PRANE DREJTORISE BUJQESISE

Vlore

Logo
icon

Çertifikatë

Data e lëshimit: 17.06.2020
Skadimi i çertifikatës: 17.06.2021
icon

Të dhënat e kompanisë

Data e regjistrimit: 08.09.2003
Administratori: Leonard Rakipaj
Numri i telefonit: 0682043621
E-mail: hoxhajlavdosh@yahoo.it
NIPT: K37207203M
Objekti i aktivitetit: IMPORT-EKSPORT ME SHUMICE E PAKICE TE RROBAVE KEPUCEVE TE PERDORURA , TE ARTIKUJVE TE NDRYSHEM USHQIMORE, ELEKTROSHTEPIAKE, ELEKTRIKE, PJESE MATERIALEVE TE NDERTIMIT DHE TRANSPORTI I TYRE BRENDA VENDIT. AKTIVITET TRANSPORTI PER LLOGARI TE VET E TE