Çertifikata e përsosmërisë në biznes

Solvent Rating shpk me këtë çertifikatë konfirmon se kompania mbajtëse e kësaj çertifikate ka plotësuar kushtet për lëshimin e një çertifikate të përsosmërisë në biznes nga ana e agjencisë së vlerësimit të nivelit të kredibilitetit Solvent Rating shpk.

ARDIT MULLA

NJESIA BASHKIAKE NR 5, RRUGA IBRAHIM RUGOVA, PALLATET AGIMI, KATI 1

Tirane

Logo
icon

Çertifikatë

Data e lëshimit: 12.10.2020
Skadimi i çertifikatës: 12.10.2021
icon

Të dhënat e kompanisë

Data e regjistrimit: 01.01.1998
Administratori: Ardit Mulla
Numri i telefonit: 0682042545
E-mail: info@verdewatches.al
NIPT: K31410007S
Objekti i aktivitetit: TREGTI TE ORAVE DHE BIZHUTERIVE.