Çertifikata e përsosmërisë në biznes

Solvent Rating shpk me këtë çertifikatë konfirmon se kompania mbajtëse e kësaj çertifikate ka plotësuar kushtet për lëshimin e një çertifikate të përsosmërisë në biznes nga ana e agjencisë së vlerësimit të nivelit të kredibilitetit Solvent Rating shpk.

AUTO NOVA

NR.PASURIE 153/137, ZONA KADASTRALE 2574, VOL.20, FQ.125 2019

Xhafzotaj

Logo
icon

Çertifikatë

Data e lëshimit: 29.06.2023
Skadimi i çertifikatës: 29.06.2024
icon

Të dhënat e kompanisë

Data e regjistrimit: 03.02.2022
Administratori: Ergest Hoxhaj
Numri i telefonit: +355692768709
E-mail: ismet.neziri92@gmail.com
NIPT: M21408507Q
Objekti i aktivitetit: Tregti me pakicë