Çertifikata e përsosmërisë në biznes

Solvent Rating shpk me këtë çertifikatë konfirmon se kompania mbajtëse e kësaj çertifikate ka plotësuar kushtet për lëshimin e një çertifikate të përsosmërisë në biznes nga ana e agjencisë së vlerësimit të nivelit të kredibilitetit Solvent Rating shpk.

2-€ SHPK

RRUGA: FABRIKA E QELQIT, KOMBINAT,TIRANE.NDERTESA ME CERTIFIKATE PRONESIE NR.SERIE 1558350 1001

Tiranë

Logo
icon

Çertifikatë

Data e lëshimit: 23.02.2023
Skadimi i çertifikatës: 23.02.2024
icon

Të dhënat e kompanisë

Data e regjistrimit: 27.03.2019
Administratori: Ervin Ethemi
Numri i telefonit: 0686020080
E-mail: ethemi@hotmail.com
NIPT: L91527027M
Objekti i aktivitetit: Servis, riparime dhe mirëmbajtje