Çertifikata e përsosmërisë në biznes

Solvent Rating shpk me këtë çertifikatë konfirmon se kompania mbajtëse e kësaj çertifikate ka plotësuar kushtet për lëshimin e një çertifikate të përsosmërisë në biznes nga ana e agjencisë së vlerësimit të nivelit të kredibilitetit Solvent Rating shpk.

A.C.S. ACCOUNTING & CONSULTING

LAGJJA NR.4,RRUGA E RE E PORTIT,DURRES

Durrës

Logo
icon

Çertifikatë

Data e lëshimit: 27.03.2023
Skadimi i çertifikatës: 27.03.2024
icon

Të dhënat e kompanisë

Data e regjistrimit: 05.03.2018
Administratori: Etleva Beshiri
Numri i telefonit: +355698185942
E-mail: scontabel@hotmail.com
NIPT: L81505502P
Objekti i aktivitetit: Shërbime administrative dhe të tjera