Çertifikata e përsosmërisë në biznes

Solvent Rating shpk me këtë çertifikatë konfirmon se kompania mbajtëse e kësaj çertifikate ka plotësuar kushtet për lëshimin e një çertifikate të përsosmërisë në biznes nga ana e agjencisë së vlerësimit të nivelit të kredibilitetit Solvent Rating shpk.

AMARILDA CËRRIKU

LAGJJA 28 NËNTORI, PALLATI NR.433, KATI I PARE.

Elbasan

Logo
icon

Çertifikatë

Data e lëshimit: 15.01.2020
Skadimi i çertifikatës: 15.01.2021
icon

Të dhënat e kompanisë

Data e regjistrimit: 10.12.2013
Administratori: Amarilda Cërriku
Numri i telefonit: 0695817711
E-mail:
NIPT: L33610201Q
Objekti i aktivitetit: KABINET DENTAR.